Växt- och hönsbytardag

Tomelilla Byagård

Smådjur och växtbytardag


Välkomna att byta, sälja och köpa

Ta med eget bord

Utställningsburar till fjäderfä finns på plats

Kaffeservering


Kontaktperson:


Britt-Marie och Bo Larsson 0411- 55 12 49  0720-65 12 49


Samarrangemang mellan föreningen Tomelilla Byagård och Österlens Fjärderfäklubb.»   Mer info