Friluftsgudstjänst

Bild från friluftsgudstjänsten 2017.


Friluftsgudstjänst på Tomelilla Byagård

Söndagen den 14 juli 2024 kl. 14.00

Kaffeservering med hembakat

Välkommen.

»   Mer info