Växt- och hönsbytardag

Tomelilla Byagård

Smådjur och växtbytardag


Välkomna att byta, sälja och köpa

Ta med eget bord

Utställningsburar till fjäderfä finns på plats

Kaffeservering


Kontaktperson:

Eleonore Nilsson Odén 0709- 499 722

Bo Larsson 0411- 55 12 49


Samarrangemang mellan föreningen Tomelilla Byagård och Österlens Fjärderfäklubb.»   Mer info